Základní škola a mateřská škola,
Adršpach

Základní škola

Mateřská škola

Školská rada

Jakub Vajda – zástupce obce, Kristýna Martinovská – zástupce ZŠ, Olga Himmelsbergerová – zástupce rodičů (kontakt: olijen@seznam.cz)