Naše škola nabízí dětem příjemné prostředí přírodních krás a moderní budovu, která prošla v roce 2012 celkovou rekonstrukcí.

V přízemí se nachází družina vybavená počítači, školní jídelna, relaxační místnost a šatna. V patře máme dvě prosluněné třídy, sborovnu a toalety. Naším cílem je vybudovat takovou školu, na kterou budou děti rády vzpomínat a kam se budou vracet.

Lepší adaptace na školu

Budova školy je malá a přehledná, prvňáček se v ní rychle a snadno orientuje, nemá strach se po škole samostatně pohybovat. Dítě se v krátké době seznámí se všemi spolužáky, pedagogy i provozními zaměstnanci. Starší spolužáci bývají k mladším tolerantní, věkově smíšené skupiny jsou na malotřídkách samozřejmé a přirozené.

Malotřídka lépe připraví na život

Děti totiž pracují ve skupinkách, jsou nuceny navzájem si pomáhat a zároveň se více spoléhat samy na sebe. Učitel vždy pracuje jen s jednou skupinkou dětí a ostatní musí pracovat samostatně. Každé dítě se časem naučí soustředit se jen na svou práci, podat co nejlepší výkon, aniž by ho k tomu někdo vybízel a stále jej kontroloval.


Skupinová práce

Trendem současné pedagogiky je skupinové vyučování. Na málotřídkách se už takto pracuje dávno. Děti jsou přirozeně ve třídě rozděleny podle věku. Dělíme je však i do skupin podle věku mentálního. Tak např. může dítě číst s vyšším ročníkem a to samé dítě při matematice pracuje s ročníkem nižším.

Okamžitá zpětná vazba

Při probírání nového učiva, např. gramatického jevu, má učitel vzhledem k malému počtu dětí v ročníku možnost okamžitě učivo procvičit a přesvědčit se, zda danému jevu všichni žáci dobře rozumí, případně zjistit kde, v čem a u koho jsou jaké problémy a na vzniklou situaci okamžitě reagovat.


Každý podle svých sil a schopností

Malotřídka je výhodná jak pro dítě se sníženými rozumovými schopnostmi, tak i pro dítě mimořádně nadané. Učitel ve třídě s 25 žáky je schopný pracovat jen s průměrem. Méně nadané dítě mnohdy nestíhá a nechápe, nadané dítě se nudí, a pak vyrušuje a nedává pozor. Učitel na malé škole má možnost věnovat se skutečně každému dítěti zvlášť. Nejvíce se to projevuje u prvňáčků. Při čtení se v hodině každý dostane několikrát na řadu. Každý se dostane ke slovu. Práci učitel ihned kontroluje a malé dítě dostává okamžitě cennou zpětnou vazbu. Zatímco jeden teprve slabikuje, druhý už si dokáže sám přečíst knížku. A nakonec každý podle svých sil bez stresu a nervů dojde k cíli. A hlavně dostává dítě pevný základ, na kterém může dál stavět.

Rozvoj komunikačních dovedností

Je prokázáno, že v malotřídkách mluví děti častěji a déle než na školách plnotřídních, kde je více žáků ve třídě. Komunikace mezi dětmi a dospělými bývá přirozená a otevřená, všichni se na škole mezi sebou znají a vládne zde příjemná rodinná atmosféra. Práce na málotřídní škole v sobě zahrnuje mnoho prvků alternativní pedagogiky, která je zaměřená na celkový rozvoj dítěte a oboustrannou komunikaci mezi učitelem a žákem, a z toho důvodu může být pro rozvoj dětí přínosná.

Zaměření školy


škola, která vede děti k ekologickému cítění

tvořivá škola (pestrá nabídka volnočasových aktivit)

škola pro praktický život (dopravní výchova, stálé rozvíjení čtenářské, matematické a finanční gramotnosti)

škola podporující zdravý životní styl

škola otevřená veřejnosti (spolupráce s obcí, s mateřským centrem A-draček, s důchodci…)


Platby

strávníci ZŠ do 10 let 33 Kč

strávníci ZŠ nad 10 let 34 Kč

platit je možno pomocí bankovních transakcí nebo v hotovosti na číslo účtu: 7907020247/0100

 

Pracovní pozice: učitelka ZŠ na 0,5

Požadujeme vysokoškolské vzdělání pro první stupeň ZŠ. Bližší informace na čísle 777 203 398