Pravidla pro organizaci vzdělávání v MŠ od 1. 9. 2020 s ohleem na Covid -19

 • Provozní doba MŠ od 7.30 do 15.30
 • Do MŠ bude vpuštěna pouze jedna doprovázející osoba
 • Jiným osobám, než dětem a jejich doprovodu je vstup do budovy zakázán
 • U vstupu do budovy si dítě i doprovod vydesinfikuje ruce
 • Doprovázející osoba v prostorách mateřské školy musí mít vždy roušku nebo jiné zakrytí úst a nosu
 • Děti a pedagogičtí pracovníci roušku v budově MŠ mít nemusí
 • Po převlečení dítěte doprovázející osoba předá dítě pedagogovi, který změří dítěti teplotu. Pokud teplota bude v normě (do 37 ͦC) a dítě nebude vykazovat známky nákazy (bolest hlavy, rýma, kašel) pedagog dítě převezme
 • Zákaz vstupu všem osobám do MŠ s příznaky Covid – 19 (rýma, kašel, bolest v krku, bolest hlavy…)
 • Každé dítě bude mít v igelitovém pytlíku roušku, pro případ výskytu příznaků (popsaných viz výše) během dne. V tomto případě bude dítě v izolaci a zákonný zástupce si neprodleně dítě po vyzvání vyzvedne
 • Hygieně bude během dne věnována zvýšená pozornost. Pravidelné větrání místnosti a důkladná desinfekce prostor. Děti si budou pravidelně mýt a desinfikovat ruce.
 • Venkovní aktivity budou probíhat v běžném režimu (pokud se situace nezmění nařízením vlády)

V Adršpachu 31. 8. 2020

Mgr. Karolína Gottsteinová, ředitelka ZŠ, MŠ Adršpach