Organizace školního roku

Realizace školního roku 2022/23
Začátek 1. září 2022.
Podzimní prázdniny 26. 10., 27. 10. 2022.
Vánoční prázdniny 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023
Vysvědčení 31. 1. 2023
Pololetní prázdniny 3. 2. 2023
Jarní prázdniny 20. 2. – 26. 2. 2022
Velikonoční prázdniny 6. 4. 2023
Hlavní prázdniny 1. 6. – 3. 9. 2023